Svenska pensionspengar stöttar FN:s hållbarhetsarbete

Carina Lundberg Markow

För att utrota fattigdom och stoppa klimatförändringarna krävs det investeringar på 40.000 – 60.000 miljarder kronor – per år. I helgen reser därför representanter för tre svenska pensions- och försäkringsbolag och en storbank till New York för en FN-konferens om finansiering. Ett av pensionsbolagen har redan investerat närmare tre miljarder i en ny slags global utvecklingsobligation från Världsbanken.

I februari gick Folksam som första svenska investerare in med 2,8 miljarder kronor, framför allt av pensionssparares pengar, i en ny typ av global utvecklingsobligation hos Världsbanken. Obligationen ska bidra till FN:s hållbara utvecklingsarbete i Agenda 2030.

– Det kommer att behövas väldigt stora investeringar för att uppnå FN:s globala utvecklingsmål och just obligationer utgivna av Världsbanken tycker vi är ett bra sätt att bidra till detta, säger Carina Lundberg Markow, chefsstrateg för ansvarsfull kapitalförvaltning på Folksam och en av Sveriges främsta samhällsförändrare, enligt tidningen Veckans Affärer.

Folksams köp av obligationer i Världsbanken var bland annat ett resultat av att bolaget är medlem i biståndsmyndigheten Sidas nätverk Swedish Investors for Sustainable Development (SISD).

– Att vi varit med i nätverket har för vår del inneburit att vi investerat i vår första obligation med kopplingar till de globala utvecklingsmålen. Vi har tillsammans med Världsbanken identifierat ett antal projekt med koppling till FN:s 17 globala utvecklingsmål, säger Carina Lundberg Markow.

Genom att köpa in sig i Världsbankens globala utvecklingsobligation investerar Folksam kundernas pengar i bankens utvecklingsprojekt i bland annat Argentina, Indien, Indonesien, Kina och Swaziland. Obligationen fokuserar på fyra av de globala utvecklingsmålen: mål 3 om bättre hälsa, mål 5 om ökad jämställdhet, mål 12 om en mer hållbar konsumtion och produktion och mål 13 om minskade klimatförändringar.

Sida-nätverket SISD samlar sedan sommaren 2016 flera av Sveriges största pensions- och kapitalförvaltare. Genom att utbyta erfarenheter och kunskap, men även fördjupa sig i olika utvecklingsfrågor arbetar de med att hitta sin roll i arbetet med Agenda 2030. Bland annat försöker de hitta lösningar på hur de med sina investeringar kan bidra till att FN:s globala utvecklingsmål uppnås, utan att göra avkall på sina vinstkrav.

Enligt FN krävs det en total investering per år på i storleksordningen 40.000–60.000 miljarder kronor för att uppnå målen i Agenda 2030. För att lyckas med det försöker FN få med sig världens stora kapitalförvaltare, som till exempel pensionsbolagen.

– De val vi gör inom finansen kommer vara kritiska, sa FN:s generalsekreterare Antonio Guterres inför FN:s generalförsamling i september förra året.

– Dagens globala finanssystem, som hanterar närmare 300.000 miljarder dollar, är helt enkelt inte ändamålsenligt, sa han också.

Utöver att placera pengar i hållbara obligationer blir det allt vanligare att stora kapitalförvaltare ställer om sina investeringar för att satsa mer på enskilda företag som jobbar mer aktivt med FN:s globala utvecklingsmål. Det gäller förutom svenska investerare även USA:s största pensionsbolag, Calpers, och de holländska pensionsförvaltarna PGGM och APG.

Läs hela artikeln på Dagens Nyheter Global Utveckling

«
»

Din e-postadress kommer ej att publiceras Obligatoriska fält är märkta *

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.