Regeringens hållbarhetsexpert avgår när företagen kommer in

Hållbarhetsexperten Parul Sharma lämnar uppdraget som ordförande för regeringens delegation för genomförande av FN:s 17 utvecklingsmål i Sverige. Orsaken är att regeringen ska utöka delegationen med en rad näringslivsprofiler, något Parul Sharma är kritisk till.

– Man ska alltid följa sitt samvete, kommenterar näringsminister Mikael Damberg, som dock ser näringslivets medverkan som nödvändig för att lyckas nå FN-målen om hållbar utveckling.

Inom kort väntas regeringen utse flera nya ledamöter till delegationen för genomförandet av FN:s 17 hållbara utvecklingsmål, även känt som Agenda 2030. Huvuddelen av de nya ledamöterna sägs komma från näringslivet, något Parul Sharma tidigare ställt sig kritisk till.

– Jag nämnde redan i september att jag lämnar om enskilda bolag sitter med i delegationen, då det över huvud taget inte matchar delegationens rekommendationer och det framtida arbetet, säger Parul Sharma till DN Global utveckling.

 Utökningen av delegationen kommer efter allt starkare påtryckningar från företagshåll att bli delaktiga i arbetet med det svenska genomförandet av FN-agendan. I det läget väljer Parul Sharma att avgå som ordförande, ett beslut som hon meddelade regeringskansliet under onsdagen.

– För mig är detta tyvärr inte förenligt. Jag har därför valt att lämna posten som ordförande, säger Parul Sharma.

Hon menar att risken dessutom finns att hon hamnar i en situation som granskare i sin vanliga yrkesroll, där hon behöver uttala sig om enskilda företagsrepresentanter i delegationen samtidigt som hon är delegationens ordförande. Därför han hon bett att få lämna sitt uppdrag snarast möjligast, men senast vid årsskiftet.

– Regeringen fattade beslut i september att Agenda 2030-delegationen ska utökas med nya ledamöter. Fokus för utvidgningen är enligt uppgift att involvera näringslivet. I min professionella roll som objektiv rådgivare i frågor som rör bland annat anti-korruption och mänskliga rättigheter kan utvidgningen innebära problem, säger Parul Sharma.

Som hållbarhetsexpert har Parul Sharma upprepade gånger varit skarpt kritisk mot det svenska näringslivets arbete med att bidra till en mer hållbar utveckling i Sverige och världen. I en intervju med DN Global utveckling förra året sa hon till exempel att svenska företags hållbarhetsarbete mest varit ”bullshit”.

Hon har även i senare intervjuer efterlyst ett tuffare ledarskap från näringslivet i hållbarhetsfrågor.

Redan innan hon tillträdde som ordförande för Agenda 2030-delegationen uttalade Parul Sharma också kritik mot regeringens handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter. Hon beskrev den som en övning i att klippa och klistra. Ska företag vara med och bidra till en globalt mer hållbar utvecklingspolitik krävs det mer statlig reglering och lagstiftning, menade hon.

Läs hela artikeln på Dagens Nyheter Global Utveckling här

«
»

Din e-postadress kommer ej att publiceras Obligatoriska fält är märkta *

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.