Två sidor av saken: Hur ska Sverige nå de nya FN-målen?

Avslutningshelgen på årets politikervecka i Almedalen tillhör Miljöpartiet och Moderaterna. Vi bad regeringens Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, och Alliansens riksdagsledamot Sofia Arkelsten (M) ge sin syn på hur Sverige ska leva upp till de 17 hållbara utvecklingsmål som världens länder skrivit under.

Isabella Lövin (Mp) Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, vad betyder de hållbara utvecklingsmålen för dig?

– Det är ett hopp för världen, att vi är överens om att hela världen ska vara solidarisk, hållbar, rättvis och fredlig till år 2030. Det är första gången som världen har satt upp ett sånt mål som inte bara tittar på utvecklingsländerna, utan även inkluderar de rika länderna. Om vi ska uppnå de här målen måste också de rika länderna ta ett ansvar. Det är helt nödvändigt.

Vilket är ditt favoritmål?

– Jag tycker det är fantastiskt att man har enats om mål 16, om fredliga och inkluderande samhällen. Det var ett omstritt och kontroversiellt mål, eftersom många tyckte att det inte hör hemma i en utvecklingsagenda, men faktum är att krig och konflikt är det kanske främsta hindret för hållbar utveckling, tillsammans med klimatet. Naturligtvis är klimatmålet också centralt.

Vad behöver Sverige göra för att vi ska uppnå målen?

– Vi har i dagarna tagit emot slutrapporten från den särskilda delegation som regeringen utsett för att ge rekommendationer om hur Sverige ska genomföra agendan. Flertalet myndigheter har också fått i uppdrag att bidra till uppfyllandet av målen.

Sofia Arkelsten (M) Riksdagsledamot och biståndspolitisk talesperson, vad betyder de hållbara utvecklingsmålen för dig?

– För mig är det grundläggande att världen har enats om vilka utmaningar vi står inför. Det är det första steget för att vilja och kunna lösa dessa problem, men också en stor möjlighet. Vi kan strukturera, arbeta med och mätbart följa upp det mesta som är fel i världen.

Vilket är ditt favoritmål?

– Mål tre om hälsa och välbefinnande. Det är ett väldigt politiskt mål där det finns mycket att göra, framför allt inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som är en viktig del av vår utrikes- och biståndspolitik. Delar av dessa frågor, som rättighetsfrågorna, ligger även under mål 16, om fredliga och inkluderande samhällen, som också står mig nära. Mål 7 och 13 om klimatet och hållbar energi för alla bör också nämnas.

Vad behöver Sverige göra för att vi ska uppnå målen?

– Jag tycker att det har varit plågsamt tyst kring vad som ska hända. Det tog lång tid innan regeringens delegation för att ta fram en handlingsplan för genomförandet tillsattes. Vi får se hur deras handlingsplan ser ut. Jag hoppas mycket på den, men är orolig. Jag har läst departementens handlingsplaner och de lämnar mycket i övrigt att önska.

Läs de fullständiga intervjuerna på Dagens Nyheter Global Utveckling

Artikeln publicerades i Dagens Nyheter Almedalsbilaga i juli 2017.

«
»

Din e-postadress kommer ej att publiceras Obligatoriska fält är märkta *

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.