Afghaner är välkomna hem – men inte alla

Afghanistans president Ashraf Ghani vill att de miljoner afghaner som lever på flykt i grannländerna Pakistan och Iran ska återvända hem för att hjälpa till att bygga upp landet. Samtidigt vädjar hans migrationsministrar till Europa att sluta utvisa afghaner eftersom säkerhetsläget är för dåligt.

Den afghanska regeringen och det afghanska parlamentet priorite­rar de afghanska flyktingar som nu återvänder från Pakistan och Iran framför dem som finns i Europa. I en intervju med den amerikanska tidskriften Time säger Afghanistans president, Ashraf Ghani, att han hoppas att de afghaner som flytt till Europa, Australien och Nordame­rika ska göra som irländarna, indierna och kineserna före dem – slå sig till ro.

Enligt presidenten be­höver landet förbereda sig för att ta emot och ge stöd åt de många afgha­ner som lever under dåliga förhållanden i Iran, Paki­stan, Grekland och ett par andra länder som han inte nämner. I andra medie­intervjuer under våren har han också vidhållit att han har en plan för att återintegrera de yktingar som kom­ mer tillbaka från grannländerna.

När det afghanska parlamentet i maj i år hade möte med representanter för den afghanska regeringens migrations-­, utrikes­- och arbetsmarknadsministrar låg fokus på vil­ket stöd flyktingarna som återvänder från Pakistan och Iran kan få. Den lilla grupp yktingar som återvänder från Europa togs knappt upp.

Till antalet är den grupp som återvän­der från Europa långt mindre än den som återvänder från grannländerna. Mellan oktober 2016 och juni 2017 registrerade Internationella migrationsorganisationen IOM närmare 15 000 afghaner som återvände frivilligt eller med tvång från Eu­ ropa efter att ha fått avslag på sina asylan­ sökningar.

Samtidigt har IOM och FN:s ykting­ organ UNHCR registrerat sammanlagt 111 000 återvändande afghanska flyktingar från Pakistan bara under det första halv­året i år. Till det ska läggas 162 000 från Iran. Det är långt er än under samma pe­riod förra året.

Totalt över året räknar IOM med att fler kommer att återvända från grann­ länderna i år än 2016. Däremot tyder det mesta på att antalet afghaner som återvän­der från Europa kommer att minska i för­ hållande till förra året. Detta trots att Afghanistan i oktober förra året ingick avtal med Europeiska unionen om att ta emot er återvändande flyktingar från EU:s medlemsstater.

Tyskland valde i maj i år att tillfälligt stoppa alla utvisningar av afghaner som fått avslag på sina asylansökningar. Be­slutet fattades mot bakgrund av att säker­hetsläget i Afghanistan ansågs för dåligt. I augusti återupptogs utvisningarna igen, då säkerheten skulle ha förbättrats. Sveri­ge har inte stoppat utvisningarna eftersom Migrationsverket anser att säkerheten är så pass god att återvändande flyktingar kan starta på nytt i delar av Afghanistan.

Enligt siffror från Migrationsverket pe­kar det mesta ändå på att färre afghaner kommer att återvända till Afghanistan från Sverige i år. Förra året utvisade Sveri­ ge 893 afghaner, varav 21 tvångsutvisades och en person avvek, eller valde att göm­ma sig undan myndigheterna.

Under årets första sju månader utvisade Sverige 318 afghaner, varav 40 tvångsutvi­sades och 12 avvek. I jämförelse med sam­ma period förra året tvångsutvisades fler afghaner medan de som valde att återvän­da frivilligt efter att deras ansökan om asyl avslagits var långt färre.

För Afghanistans migrationsminister Hussain Alimi Balkhi och vice migrations­ minister Alema Alema lär utvecklingen vara välkommen. De vädjade så sent som i somras till både den svenska och tyska regeringen om att stoppa utvisningarna
till Afghanistan. I intervjuer med Svenska Dagbladet och Blank Spot har Alema Ale­ma beskrivit säkerhetsläget i landet som alltför dåligt för att kunna ta emot återvän­dande yktingar.

Den afghanska regeringen arbetar sedan förra året på en plan för att bättre kunna återintegrera återvändande flyktingar. När den blir klar är oklart. Under tiden rullar lastbilar med återvändande flyktingar från Pakistan och Iran vidare över gränsen.

– Om vi har en halv limpa bröd kom­ mer vi att dela den med flyktingarna. Det kommer att göra Afghanistan helt igen, svarade Ashraf Ghani på tidskriften Times fråga om hur Afghanistan ska kunna åter­ integrera alla flyktingar.

Publicerades i Afghanistan-nytt #3-2017  i september 2017

«
»

Din e-postadress kommer ej att publiceras Obligatoriska fält är märkta *

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.