Näringslivet viktig partner för Agenda 2030

När världen förra året kom överens om Agenda 2030, en global handlingsplan med 17 mål för att uppnå en hållbar utveckling för alla till år 2030, gavs näringslivet en tydlig och viktig roll. ”Näringslivet är en viktig partner för att uppnå de globala utvecklingsmålen. Företag kan bidra genom sina kärnverksamheter och vi ber företag överallt [Läs mer…]

Dagens Nyheter satsar på global utveckling

Den 8 mars lanserade Dagens Nyheter sin satsning på att bevaka global utveckling och särskilt agenda 2030, eller FN:s globala utvecklingsmål, som vid årsskiftet ersatte millenniemålen. Jag bidrar med flera artiklar och kommer fortsätta jobba med sajten under året.

Dagens Nyheters satsning på att bevaka FN:s 17 globala utvecklingsmål är ett initiativ av journalisten [Läs mer…]