Svenska börsbolag lägger globala mål åt sidan

Näringslivet ska spela en avgörande roll då FN ska utrota fattigdomen och skapa en hållbar utveckling för att uppnå sina globala mål. Men vår genomgång visar att vart tredje börsbolag i Sverige inte alls jobbar med FN:s globala mål.

När FN:s medlemsstater för tre år sedan antog de 17 globala målen för en hållbar utveckling pekades näringslivet ut som en viktig partner för att uppnå målen.

Både FN:s generalsekreterare António Guterres och Sveriges statsminister upprepade vikten av att företag jobbar tillsammans med politiker och civilsamhället för att finna lösningar på världens stora utmaningar – fattigdom, krig och växande ekonomiska och sociala klyftor.

I Sverige var många företagsledare snabba med att gå ut offentligt och förklara att de stödde FN:s mål.

När Arbetet Global nu går igenom hur företagen jobbat med målen finner vi stora brister.

På till exempel vård- och omsorgsföretaget Attendos hemsida nämns inte FN:s globala mål med ett ord. De lyser också med sin frånvaro i bolagets verksamhetsberättelse och hållbarhetsrapport från i mars i år.

I våras gjorde PR-byrån Aspekta en kartläggning av hur de 93 största företagen på Stockholmsbörsen arbetar med de globala målen.

Det visade sig att förutom Attendo finns det ytterligare ett 30-tal företag som inte redovisar hur de arbetar med FN-målen.

– Vi håller på att se över hur vi kan anpassa vårt hållbarhetsarbete så att det blir tydligare var vi aktivt bidrar till de 17 globala målen, förklarar Stefan Svanström, kommunikationschef på vårdbolaget.

Hans företag Attendo ingår i en grupp med tolv börsföretag som sticker ut gentemot de andra bolag eftersom de hamnar i botten även i en annan ranking.

I rapporten Walking the talk – från Mistra center for sustainable markets (Misum) på Handelshögskolan i Stockholm – har de 90 största börsbolagen granskats med avseende på hur de redovisat sitt hållbarhetsarbete.

Denna genomgång visar att Attendo har få hållbarhetsmål och är dåliga på att redovisa vad de gör för att uppnå dem.

Stefan Svanström kommenterar även denna rapport.

– I den här typen av rankingar har man med stora industriföretag som har stor påverkan på miljön. Som tjänsteföretag har vi väldigt liten miljöpåverkan, men framöver kommer vi att göra vad vi kan för att bli bättre på att rapportera om det vi faktiskt gör, säger han.

Många företag gör som Attendo och sätter ett likhetstecken mellan hållbarhetsarbete och klimat och miljö. Något sådant likhetstecken finns inte.

Enligt FN:s globala mål och deras principer för hållbart företagande – Global Compact – är ekonomisk och social hållbarhet lika viktiga som miljö- och klimatfrågorna.

Rapporten från Handelshögskolan visar även att nio av tio granskade företag har en miljöpolicy, men endast tre av fyra har en policy för mänskliga rättigheter. Och av de företag som har en policy för mänskliga rättigheter redovisar endast två av tre företag hur de jobbar med den.

Att de stora bolagen i Sverige ligger efter i sitt hållbarhetsarbete visar också den årliga Agenda 2030-barometer som nyligen presenterades av fondbolaget Öhman och Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra.

I barometern mäts hur de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen bidrar till de globala målen. Öhmans chef för ansvarsfulla investeringar, Fredric Nyström, konstaterar att de undersökta bolagen har mycket kvar att göra.

– De kan göra mer och inte passivt sitta och vänta, säger han till Arbetet Global.

I vår sammanvägning av rapporterna Walking the talk och Agenda 2030-barometern framgår det att Ericsson sticker ut som det svenska börsbolag som är bäst på hållbarhet, men även SCA gör bra ifrån sig.

– Vi har tagit hållbarhet på stort allvar. Vi har sett ett behov av att vara transparenta med att om vi ska vara ett framgångsrikt företag så måste vi också vara hållbara över tid. Vi kan inte leva över våra tillgångar. Det fungerar inte, säger Katarina Kolar, hållbarhetschef på SCA.

I barometern uppmanar Mistra börsbolagen att arbeta med alla de 17 globala målen samtidigt, och inte välja bara några.

Katarina Kolar säger att SCA valt att fokusera på tre av målen men att bolaget även bidrar till de andra målen och tittar på hur de kan medverka till att samtliga mål uppnås.

Risken med att företag bara väljer att arbeta med några av de globala målen är att de uppnås på bekostnad av de andra.

I PR-byrån Aspektas kartläggning framgår det att bara 5 av 93 börsbolag har valt att jobba med alla mål. Majoriteten fokuserar på åtta mål.

– De väljer att plocka russinen ur kakan. Det finns ett problem i hur målen är framställda, som 17 färgglada boxar när det egentligen handlar om ett kugghjul där varje mål hakar i flera andra. Det är för lätt för företag att välja bland målen i stället för att analysera hur företagens verksamhet påverkar alla mål, säger människorättsjuristen och hållbarhetsexperten Parul Sharma, som fram till i vintras var ordförande i regeringens Agenda 2030-delegation.

Lin Lerpold är docent på Handelshögskolan och ansvarig för rapporten Walking the talk. Hon menar att många företag saknar en grundlig och öppet redovisad analys för hur de valt de globala mål de fokuserar på.

Ytterligare en utmaning som börsbolagen står inför, enligt Lin Lerpold, är kortsiktighet.

– I vår rapport kan bara sju företag redovisa hållbarhetsmål bortom år 2020, och av dem har endast fyra företag mål som sträcker sig längre än 2030, då FN:s globala mål ska vara uppnådda. Om man säger sig vilja bidra till de globala målen är det inte särskilt trovärdigt.

Artiklen publicerades den 10 oktober på Arbetet Global

«
»

Din e-postadress kommer ej att publiceras Obligatoriska fält är märkta *

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.