Straffrihet bromsar fred i Guatemala

Sju år efter fredsavtalet i Guatemala har fortfarande ingen dömts för de brott som begicks under det 36 år långa inbördeskriget. Bland annat chefen för FN:s uppdrag att övervaka fredsprocessen i Guatemala (MINUGUA), Tom Koenigs, menar att straffrihet är en stor orsak till att fredsprocessen har bromsats upp.

Läs mer på Fredstidningen Pax hemsida.