Två sidor av saken: Hur ska Sverige nå de nya FN-målen?

Avslutningshelgen på årets politikervecka i Almedalen tillhör Miljöpartiet och Moderaterna. Vi bad regeringens Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, och Alliansens riksdagsledamot Sofia Arkelsten (M) ge sin syn på hur Sverige ska leva upp till de 17 hållbara utvecklingsmål som världens länder skrivit under.

Isabella Lövin (Mp) Minister för internationellt utvecklingssamarbete och [Läs mer…]

”Lätt att vara medmänniska – i teorin”

Född på flykt och fängslad innan han kunde gå. Soran Ismail vet vad som kan hända när politik går riktigt illa. Som komiker har han också gjort sig känd för att vända ut och in på främlingsfientlig och rasistisk politik, men han pekar sällan finger utan låter politikerna själva berätta genom personliga möten. Tidningen [Läs mer…]